All about The Life, Traveling and Creative

Blog o plnení svojích snov

Zabalife

Recent Posts
Home/Ako sa stať lídrom/Blog/Ako sa stať lídrom

Osobný pohľad na to, ako sa stať úspešným lídrom

 

Najťažšia práca, je práca s ľuďmi. Každý z nás má svoje spôsoby správania a nech robíš čo robíš, nikdy nevyhovieš každému……. (autor, môj otec)

To boli otcove slová, ktoré mi povedal, keď som ako 20 ročný chlapček nastúpil do mojej prvej práce ako líder.  Vtedy som nevedel, čo tie slová znamenajú. S odstupom času som však na to prišiel.

 

Veľa krát som už od ľudí počul, že lídrom sa môže stať každý. Neviem či s tým súhlasím, asi ani nie, nesúhlasím. Poznám veľa ľudí, ktorý mohli pracovať ako líder, no odmietli. Podľa mňa to vôbec nie je ľahká práca. Skladá sa z viacerých bodov, ktoré je nutné vedieť dodržiavať a pracovať s nimi. Práca s ľuďmi, stres, tlak, koordinačné schopnosti, plánovanie, riešenie problémov, komunikácia s viacerými oddeleniami, zabezpečenie plynulého chodu prevádzky a mnoho ďalších……

 

 • Ako sa stať dobrým lídrom?
 • Viete viesť svoj tím?
 • Myslíte si, že  ste práve vy tá osoba, ktorá povedie svoj tím a ktorá je príkladom pre ostatných?
 • Čo musí dobrý líder spĺňať?
 • Môžete o sebe povedať, že ste líder? Ak áno gratulujem. Mysli si to však i váš tím?
 • Viete kedy môžete o sebe povedať, že ste dobrý líder? Ak to dokáže povedať i váš tím a nie len vy. Oni sú tými, ktorí Vám dajú pocítiť, že ste pre nich veľmi dôležitá osoba. 
 • Musí mať líder o všetkom prehľad i keď nie je v práci? Áno musí. Ale ako? Musí vytvoriť systém práce, ktorý bude fungovať i počas jeho absencie.  
 • Ste pripravený komunikovať s každým oddelením?
 • Ste pripravený na riešenie každodenných úloh?

 

Ak sa túžite stať úspešným lídrom, je potrebné si položiť najprv zopár otázok.

Líder by mal mať:

1.Dôvera

2.Kamarátstvo

3.Empatia

 

 1. Dôvera

líder musí ukázať svojmu tímu, kde sú hranice. Za žiadnych okolností nesmie dopustiť, aby si z neho tím robil posmech, aby ho nerešpektovali a nebrali vážne. V tom prípade sa môže rozlúčiť so svojou pozíciou.

 

Musí si začať budovať so svojim tímom vzájomnú dôveru. Na tom stojí vzájomná spolupráca. Mal by byť tá osoba, ktorá i v tom najťažšom období dokáže stáť pri svojom tíme, dokáže ho podporiť a za žiadnych okolností nedopustí negatívny dopad na svoj tím. Musí stáť vždy pri ňom. Inak stratí dôveru, ktorú si snaží vybudovať.

 

2.Priateľstvo

veľmi dôležitý článok, bez ktorého dobrý líder nemôže pracovať. Mal by mať so svojím tímom ako profesionálny, tak aj priateľský vzťah. Celý systém práce stojí na kolektíve, na vzájomnej dôvere, pomáhaní si a vzájomného rešpektu. Ak nefunguje vzťah medzi lídrom a jeho tímom, nebude fungovať ani systém práce. Môže to narušiť všetko, čo sa snažíte vybudovať. Zničí to vaše ciele / metódy, ktoré ste sa snažili vytvoriť a na ktorých ste tak tvrdo pracovali.

Určite je veľmi dôležité sa so svojím tímom stretnúť i mimo práce. Samozrejme, že nie každý deň, ale ak je na to príležitosť, určite áno. Neodmietnite príležitosť, kde môžete budovať vzájomnú dôveru a priateľstvo. Všetko to upevňuje vašu pozíciu…

Taktiež sa zamerajte i na to, aby ste každý deň boli so svojím tímom v kontakte. Napríklad taká šálka kávy počas pracovnej doby je skvelá možnosť, ako prehodiť pár slov. V očiach tímu si budujete systém, ktorý za vás hovorí, že ste líder a zároveň jeden z tímu. Ukazuje to vašu dobrú stránku, ktorú váš tím potrebuje vidieť a spoznať.

 

3.Empatia

Líder musí vedieť v každej situácii a za každých okolností čo povedať. Je ako „bútľavá vŕba“. Každý za ním s niečím chodí, každý od neho niečo očakáva, každý mu hádže na ramená svoje problémy (ak ste si vybudovali priateľský vzťah, tak i osobné problémy), starosti a prácu.  Preto je veľmi dôležité , aby vedel ovládať sám seba, svoje city a emócie. Mal by vedieť veľmi dobre pracovať so svojimi myšlienkami, názormi a mal by byť odolný voči stresu. Musí vedieť zareagovať v každej situácie a nesmie ho nič prekvapiť. Mal by sa okamžite vynájsť i v otázke, ktorá ho zaskočila. No nesmie to ukázať. Treba okamžite nájsť spôsob, ako niečo vyriešiť, poradiť, ukázať ten správny smer.

Líder musí ukázať, že má srdce, že i on má svoje city a emócie. Treba ukázať, že ste tu pre váš tím. Skúste prejaviť city. Posťažujte sa v tíme, že i vy máte veľa práce, povedzte im o svojich malých problémoch. Tím by mal byť vašim druhým „JA“. Naučte svoj tím pracovať rovnako, ako pracujete vy. Naučte ich premýšľať rovnako, ako vy. Naučte ich myslieť rovnako, ako vy. Naučte ich pracovať niekedy i mimo pracovnej doby. Samozrejme nezabúdajte na to, že to niečo stojí. Vy chcete niečo od nich, oni budú chcieť niečo od vás. Dokážte im to o niečo skôr, ako vám to povedia. Predbehnite ich. Pošlite ich skôr domov, pošlite ich na kávičku, opýtajte sa kedy potrebujú voľno, opýtajte sa ako sa majú členovia rodiny, či neplánujú nejakú spoločnú dovolenku, že by ste im chceli dať deň voľna……to všetko z vás urobí lepšieho človeka v ich očiach. Váš tím nie sú stroje – sú to ľudia, ktorí vedia a chcú pracovať, ale vy ste povinný pre nich vytvoriť tie najlepšie podmienky k tomu, aby dosahovali stanovené ciele. Upevníte si tak vzťah si nimi, budujete vzájomnú dôveru, priateľstvo a rešpekt.

 

Líder by mal:

 • pomôcť vždy, kedy to je potrebné.
 • vedieť spojiť svoj tím tak, aby si navzájom pomáhali
 • chváliť svoj tím, vždy keď je to možné
 • vážiť si svoj tím
 • naučiť svoj tím rozmýšľať za neho
 • vedieť, kedy použiť kritiku a ako to podať svojim podriadením.
 • inšpirovať ostatných
 • motivovať svoj tím
 • vedieť si pripustiť chybu
 • vedieť sa ospravedlniť
 • naučiť sa, kedy treba zvýšiť hlas a akým tónom
 • pri získaní ocenenia pochváliť svoj tím a povedať, že to je ich zásluha, že je to vďaka nim
 • vedieť schovať stres
 • mať prirodzenú autoritu
 • vedieť odhadnúť ľudí – už pri pohovore, skúšobnom dni či v skúšobnej dobe.
 • vedieť ako investovať do zamestnancov,  rôzne školenia sú na nezaplatenie.
 • vedieť si rozdeliť svoj čas, svoju prácu a povinnosti.

 

Verím, že som aspoň z časti naznačil, čo znamená slovo líder.

Add comment

Wildster Theme / Proudly powered by WordPress / Created by IshYoBoy.com